6 juni 2015

CURSUSAANBOD NOORS OP MAAT WINTER/VOORJAAR 2023

Noors op Maat – Onze taallessen zijn divers én uitdagend

 • De nieuwste lesmethoden uit Noorwegen;
 • Mogelijkheid voor privéles of in kleine groepen in Wageningen
 • Wij verzorgen ook les via skype_logo_online
 • Variatie en diepgang door het extra gebruik van aanvullend lesmateriaal uit eigen bibliotheek, de Noorse televisie en andere Noorse bronnen
 • Workshops met specifieke thema’s
 • Ook taalles speciaal voor kinderen, op aanvraag

Heeft u vragen of specifieke wensen? Bel of mail ons!
Uw doel voor het leren van de Noorse taal staat centraal.

CURSUSAANBOD WINTER/VOORJAAR 2023
Bij elke cursus werken wij met een specifieke lesmethode en komen de componenten spreek-, luister-, en schrijfvaardigheid en grammatica aan bod. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan actualiteiten, kunst, cultuur en literatuur. Wij werken daarnaast met  extra lesmateriaal uit de bibliotheek van Noors op Maat.
Het maken van huiswerk is ook een zeer  belangrijk onderdeel bij de cursussen. Daar moet u wel voldoende tijd voor kunnen maken. De groepscursussen zijn bestemd voor maximaal 6 cursisten.

Hieronder staat het gevarieerde cursusaanbod vanaf 9 januari 2023. Er zijn uiteenlopende cursussen voor beginners op A1-niveau, A2-niveau, licht gevorderden (B1) en gevorderden (B2).

Instroommogelijkheden
Hieronder kunt u bij ‘Laatste aanpassing’ zien of er nog plaats is bij een groepscursus en of instromen mogelijk is. Is de cursus al gestart? Het is soms mogelijk om alsnog aan te haken. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op.


De cursussen staan op de volgende tijden en dagdelen gepland.   Laatste aanpassing per 7 februari 2023. 

 • Maandagochtend
  Helaas vol tot en met juni 2023


  Dinsdagochtend
  Helaas geen ruimte om een afspraak te maken op dit dagdeel.


  Woensdagochtend
  Helaas geen ruimte om een afspraak te maken op dit dagdeel


  Donderdagochtend
  Helaas geen ruimte om een afspraak te maken op dit dagdeel.


  Vrijdagochtend

  Helaas geen ruimte om een afspraak te maken op dit dagdeel. • Maandagmiddag
  Helaas geen ruimte om een afspraak te maken op dit dagdeel.


  Dinsdagmiddag
  Helaas geen ruimte om een afspraak te maken op dit dagdeel.


  Woensdagmiddag

  Helaas geen ruimte om een afspraak te maken op dit dagdeel.


  Donderdagmiddag
  Helaas geen ruimte om een afspraak te maken op dit dagdeel.


  Vrijdagmiddag

  GROEPSCURSUS VOOR LICHT GEVORDERDEN (B1)

  Geplande startdatum:  20 januari 2023

  Tijdstip: 13.00 – 15.00 uur

  Lesdata:
  20 januari
  3 en 17 februari
  3, 17 en 31 maart
  14 en 28 april
  12 en 26 mei

  Niveau: B1

  Inhoud:
  Deze tweewekelijkse cursus op B1 niveau is voor degene die al kennis of ervaring heeft in de Noorse taal op A2 niveau, en die dit graag verder wil uitbreiden. In deze cursus werken wij met de componenten: spreek-, luister-, en schrijfvaardigheid en grammatica. Tevens wordt veel aandacht besteed aan actualiteiten, kunst, cultuur en literatuur. Wij werken met het lesmateriaal Stein på stein (2021 versie) vanaf hoofdstuk 3 en met verschillende teksten en ander ondersteunend lesmateriaal wat Noors op Maat in haar bibliotheek heeft. U werkt in 10 lesblokken verdeeld over 5 maanden.

  Lesmateriaal: Stein på stein

  Status: ruimte voor 3 personen


 • Maandagavond
  GROEPSCURSUS VOOR BEGINNERS (A1)

  Geplande startdatum:  16 januari 2023

  Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

  Lesdata:
  16 en 30 januari 
  13 en 27 februari
  13 en 27 maart
  DINSDAGavond 11 april
  24 april
  8 en 22 mei
  5 en 19 juni

  Niveau: Beginner (A1)

  Inhoud:
  Wij gebruiken de lesmethode Norsk Nå! (2016 versie) (A1 niveau) in combinatie met verschillende teksten en ander ondersteunend lesmateriaal in 12 lesblokken verdeeld over 6 maanden. Het tekstboek is rijkelijk geïllustreerd en maakt gebruik van fotografie die nauw correspondeert met de behandelde teksten en dialogen. Op deze wijze zorgt het beeldmateriaal voor een verduidelijking van verschillende situaties en taalgebruik. Hierdoor doet zich al snel de gelegenheid voor om als cursisten met elkaar in gesprek te gaan en wordt interactie gestimuleerd. Bij Norsk Nå! ligt de focus op handelingscompetenties. De taal wordt op een toepasbare manier aangeleerd en de nadruk wordt gelegd op gesprekssituaties, communicatie en het opbouwen van een groot vocabulaire. De Noorse grammatica leert men door middel van voorbeelden, zonder dat er van basiskennis wordt uit gegaan. Achterin het tekstboek bevindt zich een beknopte grammatica overzicht met illustraties ter ondersteuning. De opzet van de lesmethode is werkelijkheidsgetrouw en er komen realistische situaties en thema’s naar voren. In de loop van de lesmethode volgen de cursisten een familie en een klas met deelnemers uit verschillende landen. Op deze wijze raken de cursisten vanzelf in aanraking met de Noorse cultuur en zullen ze zich herkennen in de situaties waar de klas ook mee te maken krijgt. De drie hoofdcomponenten van het cursusmateriaal (tekstboek, werkboek en digitale ondersteuning) zorgen voor een goede samenhangende leeromgeving.

  Lesmateriaal: Norsk Nå!

  Status: Helaas vol 


  Maandagavond

  Geen ruimte op de andere maandagavonden

  Status: –  Dinsdagavond

  GROEPSCURSUS VOOR IETS GEVORDERDE (A2+)

  Niveau: A2+

  Geplande startdatum:  17 januari 2023

  Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

  Lesdata:
  17 en 31 januari
  14 en 28 februari
  14 en 28 maart
  DONDERDAGavond 13 april
  25 april
  9 en 23 mei

  Inhoud:
  Wij werken verder met de lesmethode På vei (2018 versie) vanaf hoofdstuk 13 in combinatie met verschillende teksten en ander ondersteunend lesmateriaal. U werkt in 10 lesblokken verdeeld over 5 maanden. Met deze versie van På vei volgen we een aantal personen in hun dagelijkse leven. Alledaagse situaties en werkgerelateerd taalgebruik zijn een natuurlijk en inspirerend onderdeel van de inhoud. De 2018-versie van På vei legt de nadruk op uitspraak en mondelinge vaardigheden, waarbij de gesprekken kunnen beginnen naar aanleiding van filmpjes en foto’s van de gewone woon- en werkomgeving. De methode heeft een goede structuur waarin een duidelijke, gelijkmatige progressie voorop staat. De inhoud is actueel voor jonge en volwassen deelnemers. De drie hoofdcomponenten (tekstboek, werkboek en digitale ondersteuning) zorgen voor een goede samenhangende leeromgeving.

  Lesmateriaal: På vei 2018

  Status: Helaas vol    


  Woensdagavond
  Geen cursus gepland.


  Donderdagavond
  Geen cursus gepland


  Vrijdagavond
  Geen cursus gepland.