23 juli 2015

AANMELDINGSFORMULIER

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Noors op Maat.

Procedure voor inschrijving. Het inschrijven voor een cursus gaat als volgt:

  1. Noors op Maat ontvangt van de cursist een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
  2. Op basis van het aanmeldingsformulier wordt in een kennismakingsgesprek tussen Noors op Maat en de cursist vastgesteld welke cursus het meest geschikt is.
  3. Noors op Maat bevestigt schriftelijk (per post of per E-mail), welke cursus de cursist zal gaan volgen en op welke dagen en tijden deze zal plaatsvinden. Ook wordt het verschuldigde cursusgeld vermeld.
  4. Tenzij cursist binnen acht dagen na ontvangst van de bevestigingsbrief of E-mail bezwaar maakt, wordt hij of zij geacht met de inhoud akkoord te zijn.
  5. Elke cursist ontvangt voor aanvang van de cursus een factuur. De betaling moet voor aanvang van de cursus plaatsvinden.